HD tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9, 10 năm 2023, chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

HD tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9, 10 năm 2023, chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Bài viết liên quan

TB số 03 V/v Công bố danh sách chiến sĩ được chọn tham gia CDTN SVKT 2024 – Chặng 1: Mùa Hè Xanh

TB số 03 V/v Công bố danh sách chiến sĩ được chọn tham gia CDTN SVKT 2024 – Chặng 1: Mùa Hè Xanh

  1.  Danh sách Đội hình Mặt trận TP.HCM: https://go.ueh.edu.vn/MTTP-DANHSACHCHIENSI 2.  Danh sách Đội hình Mặt trận tỉnh Vĩnh Long:…
TB Số 02 V/v Công bố thời gian, địa điểm và danh sách chiến sĩ được phỏng vấn CDTN SVKT 2024 – Chặng 1: Mùa Hè Xanh

TB Số 02 V/v Công bố thời gian, địa điểm và danh sách chiến sĩ được phỏng vấn CDTN SVKT 2024 – Chặng 1: Mùa Hè Xanh

Danh sách chiến sĩ tham gia phỏng vấn của các đội hình (Danh sách sẽ được cập nhật hoặc chỉnh…