Sinh viên 5 tốt

Tổng kết chiến dịch Xuân Tình nguyện Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2021

Trong không khí vui tươi chào đón Xuân Tân Sửu đang sang, Hội sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Chiến dịch Xuân Tình nguyện 2021 cùng với sự tham gia của hơn 4600 chiến sĩ là sinh viên UEH. Chiến dịch rất có sức lan tỏa trong cộng đồng và diễn ra với các hoạt động trọng tâm như: Xuân và Tuổi trẻ; Tết an toàn; Xuân sẻ chia và Xuân chiến sĩ.

Xem thêm »

Tổng kết chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ XIV – năm 2022

đề “Sinh viên thành phố Bác phát huy tinh thần “tiên phong, tương trợ, thích ứng” trước đại dịch Covid-19”, Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ XIV – Năm 2022 được Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh triển khai và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/01/2022 đã đem đến một sân chơi tình nguyện hết sức ấm áp và không kém phần ý nghĩa với sự tham gia của 1215 chiến sĩ.

Xem thêm »

Tiếp lửa những ngày xanh từ lời thăm hỏi, động viên của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Quý thầy cô UEH và Đoàn khách quý từ thành ủy TP.Hồ Chí Minh, tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long

Ngày 10/7/2022, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu UEH và quý thầy cô đại diện các khoa/viện đào tạo, phòng ban chức năng đã thực hiện chuyến thăm và động viên sinh viên tham gia Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế (CDTN SVKT) tại mặt trận huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Xem thêm »

Tổng kết chiến dịch Xuân Tình nguyện Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2021

Trong không khí vui tươi chào đón Xuân Tân Sửu đang sang, Hội sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Chiến dịch Xuân Tình nguyện 2021 cùng với sự tham gia của hơn 4600 chiến sĩ là sinh viên UEH. Chiến dịch rất có sức lan tỏa trong cộng đồng và diễn ra với các hoạt động trọng tâm như: Xuân và Tuổi trẻ; Tết an toàn; Xuân sẻ chia và Xuân chiến sĩ.

Xem thêm »

Tổng kết chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ XIV – năm 2022

đề “Sinh viên thành phố Bác phát huy tinh thần “tiên phong, tương trợ, thích ứng” trước đại dịch Covid-19”, Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ XIV – Năm 2022 được Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh triển khai và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/01/2022 đã đem đến một sân chơi tình nguyện hết sức ấm áp và không kém phần ý nghĩa với sự tham gia của 1215 chiến sĩ.

Xem thêm »

Tiếp lửa những ngày xanh từ lời thăm hỏi, động viên của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Quý thầy cô UEH và Đoàn khách quý từ thành ủy TP.Hồ Chí Minh, tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long

Ngày 10/7/2022, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu UEH và quý thầy cô đại diện các khoa/viện đào tạo, phòng ban chức năng đã thực hiện chuyến thăm và động viên sinh viên tham gia Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế (CDTN SVKT) tại mặt trận huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Xem thêm »