Chức năng nhiệm vụ

Danh sách Hội viên

Hội Sinh viên trường cung cấp danh sách Hội viên theo các KHÓA trên cơ sở danh sách các LỚP của phòng Quản lý đào tạo và phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học…

Xem thêm »

Danh sách Đoàn viên

Đoàn trường cung cấp danh sách Đoàn viên theo các KHÓA, các KHOA/ VIỆN quản lý và các CHI ĐOÀN trên cơ sở danh sách các LỚP của phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên và sổ Đoàn do các đoàn viên nộp trực tiếp về văn phòng Đoàn trường…

Xem thêm »

Chuỗi hoạt động sinh viên UEH: Ra mắt Cổng kết nối tình nguyện trực tuyến GoVirlunteer – Kết nối dễ dàng, gửi ngàn yêu thương!

Website tình nguyện trực tuyến GoVirlunteer do Hội sinh viên UEH thực hiện chính thức ra mắt vào ngày 09/01/2022 nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2022). GoVirlunteer ra đời với mong muốn tạo không gian kết nối giữa các tổ chức và sinh viên nói chung, gắn bó mọi người với nhau và lưu giữ những giá trị nhân đạo sâu sắc trong hành trình làm thiện nguyện của mỗi cá nhân, tập thể.

Xem thêm »

Danh sách Hội viên

Hội Sinh viên trường cung cấp danh sách Hội viên theo các KHÓA trên cơ sở danh sách các LỚP của phòng Quản lý đào tạo và phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học…

Xem thêm »

Danh sách Đoàn viên

Đoàn trường cung cấp danh sách Đoàn viên theo các KHÓA, các KHOA/ VIỆN quản lý và các CHI ĐOÀN trên cơ sở danh sách các LỚP của phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên và sổ Đoàn do các đoàn viên nộp trực tiếp về văn phòng Đoàn trường…

Xem thêm »

Chuỗi hoạt động sinh viên UEH: Ra mắt Cổng kết nối tình nguyện trực tuyến GoVirlunteer – Kết nối dễ dàng, gửi ngàn yêu thương!

Website tình nguyện trực tuyến GoVirlunteer do Hội sinh viên UEH thực hiện chính thức ra mắt vào ngày 09/01/2022 nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2022). GoVirlunteer ra đời với mong muốn tạo không gian kết nối giữa các tổ chức và sinh viên nói chung, gắn bó mọi người với nhau và lưu giữ những giá trị nhân đạo sâu sắc trong hành trình làm thiện nguyện của mỗi cá nhân, tập thể.

Xem thêm »