Gương mặt UEH

admin - 01/04/2024

ĐỌC NHIỀU

Nguyễn Võ Kim Ngân – Cánh chim đầu đàn tiên phong trong công tác Đoàn – Hội UEH

Phan Cao Nguyên – Một viên ngọc sáng của đại gia đình UEH

Bùi Hoa Ngọc Minh Thư – Hừng hực sức trẻ kinh tế đầy năng động và bản lĩnh

Võ Thị Ly – “Người giữ lửa” đầy bản lĩnh của Đoàn – Hội KQM

Nguyễn Thị Trang – Chiến binh trẻ tuổi với niềm tự hào Đoàn – Hội

Phạm Hoàng Tỷ – Người anh cả đáng quý của ngôi nhà chung 43-45