CLB, Đội, Nhóm cấp Khoa/Viện

Giới thiệu CLB Chứng khoán (SCUE)

CÂU LẠC BỘ CHỨNG KHOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCMWebsite: www.scue.vn                  Email: scue@scue.vn                             Fanpage: facebook.com/clbscue Giới thiệu CLB Ngày lập: 23.03.2017 Lịch sử hình thành Xuất

Xem thêm »

Giới thiệu CLB Chứng khoán (SCUE)

CÂU LẠC BỘ CHỨNG KHOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCMWebsite: www.scue.vn                  Email: scue@scue.vn                             Fanpage: facebook.com/clbscue Giới thiệu CLB Ngày lập: 23.03.2017 Lịch sử hình thành Xuất

Xem thêm »