Chức năng và nhiệm vụ của Đoàn – Hội trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Chức năng và nhiệm vụ của Đoàn – Hội trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Bài viết liên quan

Tiếp nối hành trình nâng tầm giá trị cùng Ban Chấp hành Đoàn UEH nhiệm kỳ XXI (2022 - 2024)

Tiếp nối hành trình nâng tầm giá trị cùng Ban Chấp hành Đoàn UEH nhiệm kỳ XXI (2022 - 2024)

“Tiên phong – chuyên nghiệp – Sáng tạo Toàn diện giá trị – Phát triển bền vững”  Đại hội Đoàn…
Chào đón những thủ lĩnh mới của Hội Sinh viên UEH nhiệm kỳ 2020 - 2023

Chào đón những thủ lĩnh mới của Hội Sinh viên UEH nhiệm kỳ 2020 - 2023

Đến dự Hội nghị, Hội Sinh viên UEH được hân hạnh đón tiếp các đại biểu khách mời: Đồng chí…