DANH SÁCH TỔNG HỢP HỘI VIÊN CHÍNH THỨC

DANH SÁCH TỔNG HỢP HỘI VIÊN CHÍNH THỨC

Bài viết liên quan

TB số 03 V/v Công bố danh sách chiến sĩ được chọn tham gia CDTN SVKT 2024 – Chặng 1: Mùa Hè Xanh

TB số 03 V/v Công bố danh sách chiến sĩ được chọn tham gia CDTN SVKT 2024 – Chặng 1: Mùa Hè Xanh

  1.  Danh sách Đội hình Mặt trận TP.HCM: https://go.ueh.edu.vn/MTTP-DANHSACHCHIENSI 2.  Danh sách Đội hình Mặt trận tỉnh Vĩnh Long:…
TB Số 02 V/v Công bố thời gian, địa điểm và danh sách chiến sĩ được phỏng vấn CDTN SVKT 2024 – Chặng 1: Mùa Hè Xanh

TB Số 02 V/v Công bố thời gian, địa điểm và danh sách chiến sĩ được phỏng vấn CDTN SVKT 2024 – Chặng 1: Mùa Hè Xanh

Danh sách chiến sĩ tham gia phỏng vấn của các đội hình (Danh sách sẽ được cập nhật hoặc chỉnh…