admin

Chính thức phát động và mở link đăng ký tham gia Lễ phát động Nghiên cứu Khoa học Sinh viên UEH – Khoa Kế toán 2023

Đánh dấu sự trở lại năm 2023, Lễ phát động Nghiên cứu Khoa học Khoa Kế toán là một sân chơi học thuật năng động, giúp sinh viên UEH nói chung và các bạn sinh viên Khoa Kế toán nói riêng trao đổi kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu, có những định hướng và góc nhìn đúng đắn về giải thưởng này. Bên cạnh đó, đây chính là cơ hội để các bạn sinh viên được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với diễn giả là giảng viên Khoa Kế toán, lắng nghe những chia sẻ của thầy cô về các giải thưởng trong năm. Từ đó, giúp các bạn tiến gần hơn tới việc chinh phục các đề tài Nghiên cứu Khoa học, phù hợp với định hướng phát triển của một sinh viên UEH – phát triển toàn diện theo mọi mặt, đặc biệt là giáo dục.

Xem thêm »

Chuỗi chương trình giáo dục “TRUYỀN LỬA” nhằm Chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hưởng ứng sôi nổi phong trào thi đua kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII – Đoàn khoa Ngân hàng tổ chức chuỗi hoạt động Giáo dục Sinh viên nhằm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03 với chủ đề “Truyền lửa”. Chương trình gồm hai hoạt động, phát động cuộc thi thiết kế Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03 – “Lửa xanh” và tổ chức đêm giao lưu trò chuyện “Người truyền lửa”. 

Thông qua chương trình giúp khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo ra sân chơi để các bạn sinh viên có cơ hội được tìm hiểu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, gắn kết và nâng cao chất lượn

Xem thêm »

Chính thức phát động và mở link đăng ký tham gia Lễ phát động Nghiên cứu Khoa học Sinh viên UEH – Khoa Kế toán 2023

Đánh dấu sự trở lại năm 2023, Lễ phát động Nghiên cứu Khoa học Khoa Kế toán là một sân chơi học thuật năng động, giúp sinh viên UEH nói chung và các bạn sinh viên Khoa Kế toán nói riêng trao đổi kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu, có những định hướng và góc nhìn đúng đắn về giải thưởng này. Bên cạnh đó, đây chính là cơ hội để các bạn sinh viên được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với diễn giả là giảng viên Khoa Kế toán, lắng nghe những chia sẻ của thầy cô về các giải thưởng trong năm. Từ đó, giúp các bạn tiến gần hơn tới việc chinh phục các đề tài Nghiên cứu Khoa học, phù hợp với định hướng phát triển của một sinh viên UEH – phát triển toàn diện theo mọi mặt, đặc biệt là giáo dục.

Xem thêm »

Chuỗi chương trình giáo dục “TRUYỀN LỬA” nhằm Chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hưởng ứng sôi nổi phong trào thi đua kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII – Đoàn khoa Ngân hàng tổ chức chuỗi hoạt động Giáo dục Sinh viên nhằm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03 với chủ đề “Truyền lửa”. Chương trình gồm hai hoạt động, phát động cuộc thi thiết kế Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03 – “Lửa xanh” và tổ chức đêm giao lưu trò chuyện “Người truyền lửa”. 

Thông qua chương trình giúp khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo ra sân chơi để các bạn sinh viên có cơ hội được tìm hiểu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, gắn kết và nâng cao chất lượn

Xem thêm »