UEHBiz – MV “TRƯỜNG GÌ MÀ XỊN THẾ?” – Special gift for K46

UEHBiz – MV “TRƯỜNG GÌ MÀ XỊN THẾ?” – Special gift for K46

“Mở ra đi em Có những điều mình chưa nói Những lúc chìm vào đêm tối Những nút thắt trong…