Dự án tìm hiểu lịch sử và giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam “Sử ký ngàn năm” khoa Du lịch: Đời Hoa Lửa

Dự án tìm hiểu lịch sử và giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam “Sử ký ngàn năm” khoa Du lịch: Đời Hoa Lửa

Dự án Tìm hiểu Lịch sử và Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam với chủ đề “Đời Hoa Lửa” tổ chức với mong muốn đem hành trình vĩ đại đó đến gần hơn với các bạn Đoàn viên thanh niên, kế thừa những giá trị vô giá về lòng yêu nước mà ông cha ta đã để lại. Bên cạnh đó, tạo môi trường nhằm khơi dậy và phát huy tính sáng tạo của thế hệ sinh viên trẻ hiện đại, áp dụng công nghệ trong việc gìn giữ các giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc ta.

Timeline chương trình

– Chặng 1: Hoạt động truyền thông “Dòng chảy lịch sử” (15/04 – 01/05/2024)

– Chặng 2: “Mùa hè đỏ lửa 1972” (20 – 07/05/2024)

– Chặng 3: “Hoa tỏa hương sắc” (19 – 26/05/2024)

Thông tin chi tiết

Chính thức phát động Dự án thường niên tìm hiểu lịch sử và giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam “ Sử Ký Ngàn Năm”: Chiến dịch Xuân – Hè 1972 chủ đề Đời Hoa Lửa.

Thông tin liên hệ

0977 175 448 (Ngọc San)

Đăng ký tham gia!

Bài viết liên quan

Chương trình Sắc xanh 2024: MEMOIR

Chương trình Sắc xanh 2024: MEMOIR

Với chủ đề “Chronicle”, Đội Cộng tác viên UEH trực thuộc Hội Sinh viên Đại học Kinh tế TP. Hồ…
Tập huấn dã ngoại Đoàn - Hội Khoa Du lịch năm 2024: Bambou

Tập huấn dã ngoại Đoàn - Hội Khoa Du lịch năm 2024: Bambou

Chương trình Tập huấn dã ngoại là chương trình thường niên của Đoàn – Hội Khoa Du lịch được xây…