May 19, 2023

Chiến dịch Truyền thông Let’s On Air 2023

Tháng 4 vừa qua, Chiến dịch Let’s On Air 2023 đã trở lại với một chủ đề hoàn toàn mới: “PATHSION”- Đời xê dịch, mình đam mê. Chiến dịch hứa hẹn sẽ đem đến những góc nhìn đa chiều về hành trình đam mê thông qua sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung lẫn hình thức truyền tải.

Xem thêm »

Chiến dịch Truyền thông Let’s On Air 2023

Tháng 4 vừa qua, Chiến dịch Let’s On Air 2023 đã trở lại với một chủ đề hoàn toàn mới: “PATHSION”- Đời xê dịch, mình đam mê. Chiến dịch hứa hẹn sẽ đem đến những góc nhìn đa chiều về hành trình đam mê thông qua sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung lẫn hình thức truyền tải.

Xem thêm »