Online Mission 2: UEH Check!
Hành trình lịch sử lần IX - Vòng 2: Theo dòng lịch sử

Tin học bổng:

> Thông báo chương trình Học bổng Hỗ trợ học tập HKC 2022
> Thông báo về việc xét học bổng Khuyến khích học tập – HKC 2022

Thực tập/Tuyển dụng:

> RRecruiter VN tuyển dụng Intern Recruiter và Fresher
> Hyosung Gongchae Program 2022
> Công ty TNHH Locker & Lock Việt Nam tuyển thực tập
> Công ty TNHH I-Glocal – Chi nhánh Tp.HCM tuyển thực tập
> UFRESH CD – Giám Sát Kinh Doanh Tài Năng Unilever
> Công ty TNHH Đại Lý Thuế Tài Chính Kế Toán Ưu Việt tuyển dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN QUA EMAIL
Facebook
Website
YouTube
Sản phẩm của Ban Công nghệ & Truyền thông số
Trực thuộc Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh