Nhóm Truyền thông sinh viên

25/03/2017

Tên Nhóm: Nhóm Truyền thông Sinh viên – S Communications

Tên viết tắt: Scoms

Trang Facebook: facebook.com/scoms.ueh

Website: scommunications.org

Email: contact@scommunications.org

TIN NỔI BẬT