Hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Thực hiện Hướng dẫn số 75-HD/TWĐTN-BTG ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 – 2026 – Thực hiện kế hoạch số 304-KH/TU ngày 03/01/2024 của Thành uỷ Thành Phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm tính kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Ngày 18 tháng 1 năm 2024, Đoàn TNCS Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 tại điểm cầu tiếp sóng trực tuyến tại điểm cầu Đoàn TNCS Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Hình ảnh các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên UEH tham gia buổi hội nghị

Các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến nội dung chuyên đề, tích cực trao đổi, thảo luận để tìm ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc thực hiện chuyên đề.

Tại hội nghị, các đồng chí Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên UEH cũng đã được nghe báo cáo viên quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề. Báo cáo đã nêu rõ những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể trong việc thực hiện chuyên đề, đồng thời chỉ rõ những giải pháp cần tập trung thực hiện.

Bài viết liên quan

Chiến dịch Xuân Tình nguyên 2024 KTX 135 Trần Hưng Đạo - Tết Sẻ Chia 

Chiến dịch Xuân Tình nguyên 2024 KTX 135 Trần Hưng Đạo - Tết Sẻ Chia 

Sau gần 2 tháng chuẩn bị và bắt đầu chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2024, chuyến hành trình mang tên…
Chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2024 CFE: Xuân Cùng Em

Chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2024 CFE: Xuân Cùng Em

Vào ngày 20/01/2024, CLB tiếng Pháp UEH (CFE) đã tổ chức chương trình “Xuân Cùng Em” nằm trong chiến dịch…
Chiến dịch Xuân tình nguyện TaxGroup 2024: Nắng Ban Xuân

Chiến dịch Xuân tình nguyện TaxGroup 2024: Nắng Ban Xuân

Tiếp nối những sắc xuân vừa qua, các chiến sĩ thuộc Nhóm Sinh viên Nghiên cứu Thuế TaxGroup đã vẽ…