Đội Sinh viên trong môi trường kinh doanh vì cộng đồng (SISE)

25/03/2017

UEH SISE- đội SV trong môi trường được thành lập vào năm 2008 với tiền thân là SIFE, đến năm 2013, căn cứ vào tình hình thực tế của tổ chức SIFE thế giới, Việt Nam và mục tiêu hoạt động mới của đội, Đội SIFE chính thức đổi tên thành UEH SISE và tiếp tục thực hiện các dự án đem lại giá trị cho cộng đồng.

1.      Sứ mệnh:

Thông qua những dự án kinh tế vì cộng đồng nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của những đối tượng cần giúp đỡ tại địa phương, nâng cao nhận thức sinh viên về các vấn đề cộng đồng; đồng thời, tạo cơ hội tự phát triển cho những người lãnh đạo trong tương lai.

1.      Mục tiêu:

·         Xây dựng, đào tạo hệ thống nhân sự có các kĩ năng thực hiện dự án, hoàn thiện bản thân.

·         Phát triển và củng cố các dự án nhằm mang đến tác động tích cực và lớn hơn tới cộng đồng còn khó khăn.

·         Thực hiện các chương trình, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức các bạn sinh viên về vai trò và khả năng đối với xã hội và cộng đồng.

2.      Các dự án đang hoạt động:

-       BCP: hoạt động dựa trên sự hợp tác với Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD). Mục đích:

  • Nâng cao năng lực kinh doanh của người khuyết tật, từ đó nâng tầm vị thế xã hội của họ.
  • Cải thiện thu nhập cho chủ doanh nghiệp người khuyết tật và cũng chính là tạo cơ hội việc làm cho nhiều lao động là người khuyết tật khác.

 

                      

-       ECY: dự án ra đời với sứ mệnh nâng cao ý thức của sinh viên về các vấn đề cộng đồng, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tiếp xúc và tìm hiểu các dự án Kinh doanh vì cộng đồng – giải pháp cho việc phát triển một cộng đồng bền vững. Là cấu nối giữa doanh nghiệp- sinh viên- cộng đồng.

-       SBS (Small Business Supporting Project): là dự án nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân khó khăn xây dựng và phát triển các mô hình kinh doanh nhỏ tại nhà hoặc trong khu vực sinh sống thông qua việc tư vấn ý tưởng kinh doanh, hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh; tiếp cận các nguồn trợ vốn; truyền đạt kiến thức, kỹ năng vận hành; từ đó tiến tới trao quyền hiệu quả.

3.      Liên hệ:

-       Fanpage UEH SISE: facebook.com/uehsise.

-       Website: uehsise.com

-       Gmail: uehsise@gmail.com.

TIN NỔI BẬT