Đội cộng tác viên

25/03/2017

GIỚI THIỆU VỀ ĐỘI CỘNG TÁC VIÊN UEH

 

Đội Cộng tác viên là một trong 13 CLB/Đ/N cấp trường.
Để đáp ứng cho nhu cầu về đào tạo lực lượng cán bộ Đoàn – Hội trường và cơ sở, hỗ trợ và phát triển các hoạt động, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Đoàn – Hội trường, Đội Cộng tác viên đã được thành lập với những thành viên đầu tiên từ một số sinh viên thích hoạt động và cán bộ Đoàn THPT K32. Đến nay, Đội Cộng tác viên ngày càng trưởng thành, từng bước hoàn thiện tổ chức để hoàn thành tốt sứ mạng của mình là sân chơi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cho các sinh viên yêu thích hoạt động và các Cán bộ Đoàn Hội tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

·       Thành lập: 28/10/2006

·       Sứ mệnh:

 Là một Đội trực thuộc Hội sinh viên trường, Đội Cộng tác viên luôn là Đội xung kích, nòng cốt trong các Hoạt động, phong trào Đoàn – Hội của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Qua các hoạt động của mình, Đội đã tạo được cho các thành viên môi trường tiếp xúc và làm việc thực tế, giúp cho sinh viên học hỏi kinh nghiệm và phát huy được năng lực của bản thân. Sáng tạo và tổ chức nhiều hoạt động để củng cố và hoàn thiện kỹ năng cho các thành viên, hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động Đoàn – Hội trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Đội Cộng tác viên tự hào là nơi sản sinh ra các cán bộ Đoàn - Hộ có năng lực hoạt động tại cơ sở và cấp trường.

Trong giai đoạn hoạt động mới, trường Đại học Kinh tế TP.HCM chuyển sang giai đoạn học chế tín chỉ, các CLB/Đ/N sẽ trở thành nơi phù hợp nhất tập trung sinh viên, Đội Cộng tác viên cũng có những thay đổi phù hợp trong cơ cấu và cách thức hoạt động. Đội ngũ Cộng tác viên - những con người trẻ tuổi giàu nhiệt huyết luôn luôn đoàn kết và sát cánh bên nhau trong mọi công tác. Các thành viên của Đội không chỉ là những người bạn, người đồng nghiệp mà còn giống như những thành viên trong một gia đình - gia đình Cộng tác viên, dưới mái nhà trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

·       Logo Đội:

 

·       Email: doicongtacvien@gmail.com

·       Fanpage: https://www.facebook.com/CTVUEH/

·       Cơ cấu tổ chức: Đội gồm 2 mảng

-        Mảng tổ chức:

 

-        Mảng phong trào: gồm 3 ban

 

 

 

 

 

·       Hình ảnh các hoạt động:­

Xuân tình nguyện

 

Trung Thu

 

 

Tôi lính mới

 

Mùa hè xanh

TIN NỔI BẬT