CLB Kinh doanh quốc tế (IBC)

25/03/2017

HỘI SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

LCH SV KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ - MARKETING

BCN CÂU LẠC BỘ KINH DOANH QUỐC TẾ

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2015

BẢN GIỚI THIỆU

Câu Lạc Bộ Kinh Doanh Quốc Tế

I.GIỚI THIỆU CHUNG

1.      Tổng quan về câu lạc bộ

Câu lạc bộ Kinh Doanh Quốc Tế (International Business Club – IBC) là một câu lạc bộ trực thuộc quản lý của Hội sinh viên Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing, trường ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh.

Với mục đích tạo ra sân chơi cho sinh viên chuyên ngành Ngoại thương và Kinh doanh quốc tế nói riêng và sinh viên đam mê hai chuyên ngành này nói chung, vào năm 2009, Câu lạc bộ Kinh doanh Quốc tế đã được ra đời. Trải qua hai năm hoạt động lâm thời, vào 11/11/2011, Câu lạc bộ Kinh doanh Quốc tế đã nhận được quyết định chính thức thành lập của Hội sinh viên Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing, trường ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh.

Sau hai năm hoạt động chính thức, trải qua rất nhiều khó khăn, IBC đã trưởng thành hơn rất nhiều và đạt được những thành thành công đáng kể.

Website: http://ibc-ueh.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ueh.ibc

Mail : info@ibc-ueh.com

2.      Mục đích tồn tại và phát triển

Với mục đích ban đầu, ngoài việc cung cấp kiến thức chuyên ngành, IBC còn hướng đến mục tiêu trở thành cầu nối cho SV Việt Nam với SV và Doanh Nghiệp của các Quốc gia trên thế giới. Qua đó IBC tạo ra môi trường để SV học hỏi và trau dồi kinh nghiệm thực tế, giúp các bạn dễ dàng hoà nhập khi làm việc trong nền kinh tế toàn cầu hóa ngày càng phát triển.

Chính vì vậy, IBC chính là ngôi nhà cho những ai đang tràn đầy nhiệt huyết, có đam mê và dám chấp nhận thử thách.

3.      Cơ câu tổ chức:

 

CHỦ NHIỆM

 

PHÓ CHỦ NHIỆM 1                                                                       PHÓ CHỦ NHIỆM 2

 

BAN EVENT                                    BAN ĐỐI NGOẠI                                    BAN ĐỐI NỘI

 

-       Ban Đối nội (IA – Internal Affairs) là ban mang bản chất đối nội, phụ trách các vấn đề liên quan đến nội bộ CLB Kinh doanh Quốc tế IBC.

-       Ban Đối ngoại (EA – External Affairs) là ban mang tính hướng ngoại, chịu trách nhiệm chính trong việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ của CLB với các nhóm đối tượng khác nhau ngoài CLB.

-       Ban Event là lực lượng chính đưa các sự kiện của CLB từ ý tưởng vào thực tế.

HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ

TIN NỔI BẬT