Bản tin Đoàn - Hội UEH số 5 tháng 9/2022

24/09/2022

 

 
 
 
 

 

Thực tập/Tuyển dụng:
> Công ty TNHH Gia sư eTeacher thông báo tuyển dụng
> Công ty Cổ Phần VEXERE thông báo tuyển dụng
> Công ty TNHH Đại Lý Thuế Tài Chính Kế Toán Ưu Việt tuyển dụng
> Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam tuyển thực tập
> Công ty Cổ phần Thực phẩm Thiên nhiên King Green tuyển dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN QUA EMAIL
 
Facebook
Website
YouTube
Sản phẩm của Ban Công nghệ & Truyền thông số
Trực thuộc Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh