ƯƠM MẦM TÀI NĂNG NGHIÊN CỨU 2021 - Nhóm Sinh viên Nghiêm cứu Tài chính SFR

04/05/2021

[SFR] [ƯƠM MẦM TÀI NĂNG NGHIÊN CỨU 2021]

“The journey of a thousand miles begins with one step.”

⏯ THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA

Vòng 1️⃣ (09/05 - 23/05/2021): PREPARATION 

🔻 Lựa chọn và tóm tắt nội dung đề tài (Các nhóm chọn 1 đề tài với chủ đề thuộc lĩnh vực Kinh Tế, Tài Chính, Kế - Kiểm,... và tiến hành tóm tắt lại nội dung của bài nghiên cứu đó, đồng thời đưa ra hướng mở rộng nghiên cứu của đề tài)

⏩ 40 đề tài có số điểm cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng 2.

Vòng 2️⃣(29/05 - 29/06/2021): INCUBATION

🔻 Mở rộng và hoàn chỉnh bài Nghiên cứu theo đề tài ở vòng 1 dưới sự hỗ trợ của các giảng viên khoa Tài Chính của UEH.

⏩ Top 05 đề tài sẽ tiếp tục bước vào vòng 3.

Vòng 3️⃣ (06/07 - 15/07/2021): EVALUATION (Địa điểm: B1-302, 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, TP. Hồ Chí Minh)

🔻 Thuyết trình báo cáo kết quả, phản biện.

Thông tin chi tiết chương trình: Nhóm SFR | Ươm mầm Tài năng Nghiên cứu lần 13