TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH R BOOKS

26/12/2018

CÔNG TY TNHH R BOOKS TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC VÀ NHÂN VIÊN THỰC TẬP

 

1. NHÂN VIÊN LÀM VIỆC CHÍNH THỨC:

- Vị trí tuyển dụng : NHÂN VIÊN IT – BACK END : 6 người

- Vị trí tuyển dụng : NHÂN VIÊN IT – FRONT END : 4 người

- Vị trí tuyển dụng : NHÂN VIÊN IT – PHẦN MỀM : 5 người

- Vị trí tuyển dụng : NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN – TESTER : 5 người

- Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN IT-QUẢN TRỊ MẠNG, SEVER : 4 người

- Vị trí tuyển dụng : NHÂN VIÊN BIÊN DỊCH : 6 người

- Vị trí tuyển dụng : NHÂN VIÊN CONTENT : 4 người 

- Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN MARKETING : 4 người

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CHI TIẾT

 

2. NHÂN VIÊN THỰC TẬP:

 

- Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN : 3 người

- Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN KINH DOANH : 3 người

- Vị trí tuyển dụng  NHÂN VIÊN IT : 10 người

- Vị trí tuyển dụng  NHÂN VIÊN BIÊN DỊCH : 5 người

- Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN CONTENT : 5 người

- Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN MARKETING : 3 người

- Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN NHÂN SỰ : 3 người

- Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN MARKETING : 4 người

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CHI TIẾT

 

TIN NỔI BẬT