Travel Photorun 2021 - Nhóm Sinh viên Nghiên cứu Du lịch

04/05/2021

TRAVEL PHOTORUN 2021 - NEO'SGON

VÒNG 1: ZOOMAREA: ON YOUR FOOTPRINT

⚡ Thời gian: 00h00 ngày 24/04/2021 đến 23h59 ngày 01/05/2021.

LỄ PHÁT ĐỘNG: POINT & SHOT

⚡ Thời gian: 27/04/2021.

⚡ Địa điểm: A.103 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

WORKSHOP DECULGRAPHY: DESTINATION OF CULTURE AND PHOTOGRAPHY

⚡ Thời gian: 07/05/2021.

VÒNG 2: WE WONDER: “IS IT A WONDER?”

 Thời gian: 09/05/2021, thời gian chỉnh sửa hoàn thiện sản phẩm từ ngày 10/05 đến 13/05/2021.

VÒNG BÌNH CHỌN 

⚡ Thời gian: 14/05/2021 đến 17/05/2021.

VÒNG 3: TOUCH: NOT BY HANDS

⚡ Thời gian: 23/05/2021

  • Thời gian thực hiện bài thi là 1 ngày (từ 05h30 - 22h00) để thực hiện phần thi, tự do chọn thời gian chụp ảnh.
  • Thí sinh có buổi gặp mặt với BTC và BGK để nhận đề và giải đáp thắc mắc trước ngày thi.

GALA CHUNG KẾT: PANORAMA