Toạ đàm cùng PWC: Tax Consultant Career Overview

04/12/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Toạ đàm cùng PWC:
Tax Consultant Career Overview
Đây là một buổi toạ đàm được phối hợp cùng một trong những công ty Kiểm toán lớn - PwC. Tại đó, chúng mình hứa hẹn có thể cung cấp cho các bạn sinh viên cái nhìn sâu hơn về nhu cầu tuyển dụng trong ngành Tư vấn Thuế. Từ đó giúp các bạn có thể định hướng rõ ràng, có những mục tiêu chắc chắn hơn cho nghề nghiệp trong tương lai.
 
 
Thời gian diễn ra

8h00 ngày 12/12/2021
 

Thông tin liên hệ:

- FanpageTaxGroup - Nhóm Sinh Viên Nghiên Cứu Thuế
- Email: bannhansu.taxgroup@gmail.com
- Hotline: 0383 119 317 (Anh Thuận) 
                 0705 134 912 (Bích Ngọc)
                 0941 662 529 (Phương Nhi)