Tổ chức Tháng Thanh niên 2019, Chủ đề: Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng

20/02/2019