Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập Khóa 47 – Đại học chính quy (Học bổng tuyển sinh năm 2021, đào tạo tại cơ sở TP. HCM)

10/11/2021

Căn cứ Đề án số 636/ĐA-ĐHKT-ĐT ngày 29 tháng 3 năm 2021 về tuyển sinh Đại học năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh – Mã đăng ký xét tuyển: KSA);

Căn cứ Đề án số 1377/ĐA-ĐHKT-ĐT ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Trường
Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về tuyển sinh Đại học năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Điều chỉnh, bổ sung trong tình hình dịch Covid-19) Đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh – Mã đăng ký xét tuyển: KSA;

Căn cứ vào phương án phân bổ học bổng khóa 47 (học bổng tính cho học kỳ cuối 2021) của Phòng Tài chính – Kế toán;

Căn cứ số liệu sinh viên khóa 47 ĐHCQ nhập học theo các phương thức;

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo học bổng khuyến khích học tập khóa 47 – Đại học chính quy (Học bổng tuyển sinh năm 2021) như sau:

  1. Giá trị học bổng

– Học bổng xuất sắc: có giá trị bằng 1,5 mức học phí học kỳ cuối năm 2021 chương trình chuẩn.

– Học bổng toàn phần: có giá trị bằng mức học phí học kỳ cuối năm 2021 chương trình chuẩn.

– Học bổng bán phần: có giá trị bằng 0,5 mức học phí học cuối năm 2021 chương trình chuẩn.

  1. Nguyên tắc và tiêu chí xét cấp học bổng
STT Phương thức tuyển tuyển sinh Điểm xét cấp học bổng
1 Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Đề án tuyển sinh Đại học năm 2021 Thứ tự giải thưởng Quốc gia
Thi tốt nghiệp năm 2021
Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tính theo tổ hợp (không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng)
2 Phương thức 3 – KSA: Xét tuyển học sinh Giỏi Tổng điểm xét tuyển quy đổi (không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng)
3 Phương thức 3 – ISB: Xét tuyển học sinh Giỏi Tổng điểm xét tuyển quy đổi (không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng)
4 Phương thức 4 – KSA: Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn Tổng điểm xét tuyển quy đổi (không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng)
5 Phương thức 4 – ISB: Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn Tổng điểm xét tuyển quy đổi (không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng)
6 Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2021 (KSA) Điểm thi trong kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM, đợt 1 năm 2021 (không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng)
7 Phương thức 7: Đặc cách tốt nghiệp THPT 2021 (KSA + ISB) Tổng điểm xét tuyển quy đổi (không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng)
8 Phương thức 6: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (KSA + ISB) Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tính theo tổ hợp môn xét tuyển (không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) của từng ngành trúng tuyển.

Đối với phương thức 6 cấp học bổng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống (xếp theo điểm xét cấp học bổng giảm dần) đến khi hết số suất học bổng được phân bổ theo ngành trúng tuyển, riêng ISB cấp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống do số lượng sinh viên ít.Đối với phương thức 01 – 5 và phương thức 7: cấp học bổng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống (xếp theo điểm xét cấp học bổng giảm dần) đến khi hết số suất học bổng được phân bổ (không phân biệt ngành trúng tuyển).

  1. Danh sách nhận học bổng

– Học bổng xuất sắc: 46, xem danh sách

– Học bổng toàn phần: 161, xem danh sách

– Học bổng bán phần: 361, xem danh sách

Nếu có thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học qua email hocbong@ueh.edu.vn.

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học