Thông báo về kết quả học bổng Panasonic năm 2022

03/09/2022

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Panasonic năm 2022 của Văn phòng Học bổng Panasonic Việt Nam, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng như sau:

TIN NỔI BẬT