Thông báo về kết quả học bổng KIS năm 2022

03/06/2022

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng KIS năm 2022 của Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo: