Thông báo về kết quả học bổng Hessen năm 2022

03/11/2022

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Hessen năm 2022 của Văn phòng Hessen Việt Nam, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo: