Thông báo về kết quả học bổng Đinh Thiện Lý năm 2022

15/08/2022

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Đinh Thiện Lý năm 2022 của Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo:

 

TIN NỔI BẬT