Thông báo về kết quả học bổng Acecook Happy Scholarship năm 2021

21/11/2021

Căn cứ vào kết quả xét học bổng Acecook Happy Scholarship năm 2021 của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng như sau:

TIN NỔI BẬT