Thông báo về chương trình học bổng Hessen năm 2022

28/09/2022

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học;

Nhằm hỗ trợ sinh viên có kết quả học tập khá, giỏi và có hoàn cảnh khó khăn, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với Văn phòng Hessen tại Việt Nam tổ chức Chương trình học bổng Hessen năm 2022 dành cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: sinh viên hệ đại học chính quy khóa 46, 47.
 • Số suất: 03 suất.
 • Trị giá học bổng: 216 Euro/suất.
 • Điều kiện:
  • Điểm trung bình học kỳ đầu năm 2022 từ 7,5 trở lên;
  • Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc con thương binh liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác;
  • Có tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào lũ lụt, thiên tai, giao thông, phòng chống dịch COVID-19 hoặc các hình thức khác;
  • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào khác trong năm 2022.
 • Hồ sơ đăng ký học bổng gồm có:
  • Tờ khai thông tin cá nhân (theo mẫu): viết hoa phần họ và tên, ghi số tài khoản của chính bản thân sinh viên, tên chủ tài khoản phải là tên của chính sinh viên, dán ảnh 4×6, ký và ghi rõ họ tên.

Lưu ýcần viết tay vào hồ sơ gửi kèm theo này, không đánh máy vào bản mềm rồi in ra; cần ghi mã số sinh viên hoặc số giấy chứng minh thư nếu như chưa có thẻ sinh viên; cần ghi đầy đủ cả số điện thoại và đặc biệt là cần ghi cả địa chỉ email cá nhân liên hệ được để Văn phòng Hessen thông báo về kết quả xét duyệt và lịch trao học bổng, cũng như gửi ảnh trao học bổng sau này cho sinh viên. Hồ sơ thiếu thông tin sẽ không được xét duyệt.

  • Giấy chứng nhận kết quả học tập (theo mẫu): cần có xác nhận tại Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học;
  • Bản sao Giấy chứng nhận Hộ nghèo/ Hộ cận nghèo năm 2022 hoặc Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình thương binh liệt sĩ, dân tộc thiểu số (có xác nhận của địa phương),…;
  • Giấy chứng nhận các hoạt động xã hội.
 • ­Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 28/9 đến hết ngày 07/10/2022.
 • Địa điểm nộp hồ sơ:

PHÒNG CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC

PHÒNG B1.111 – CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.5, Q.10, TP.HCM

 • Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
  • Thầy Minh Lộc (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1004)
  • Cô Thanh Diệu (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1014)
  • Email: hocbong@ueh.edu.vn

Tải bản thông báo đầy đủ