Thông báo về chương trình học bổng “Thắp sáng tương lai” năm 2022

07/06/2022

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học năm 2022;

Nhằm hỗ trợ sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với Quỹ Học bổng Thắp sáng tương lai (do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc tại Việt Nam đồng sáng lập) triển khai Chương trình học bổng “Thắp sáng tương lai” năm 2022 dành cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng:
  • Sinh viên hệ đại học chính quy khóa 45, 46, 47 (TP.HCM, Vĩnh Long).
  • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số và có thành tích trong học tập và/hoặc hoạt động cộng đồng, xã hội.
  • Ưu tiên sinh viên có ý tưởng về các dự án khởi nghiệp/phi lợi nhuận hướng về cộng đồng.
  • Học sinh, sinh viên khuyết tật trên cả nước thuộc mạng lưới của DRD.
 • Trị giá học bổng: tương đương 25.000.000 đồng/suất bao gồm:
  • 3.000.000 đồng: tiền mặt;
  • 7.000.000 đồng: học phí (chương trình đào tạo đại học/tiếng Anh chuyên ngành/ACCA/Chứng chỉ học thuật khác do sinh viên lựa chọn);
  • Cơ hội thực tập & việc làm;
  • Các khóa đào tạo và chương trình phát triển kỹ năng;
  • Tham gia mạng lưới LUYF mentor hub: được cố vấn và hỗ trợ từ các chuyên gia;
  • Đặc biệt, sinh viên đăng ký học bổng thành công sẽ được mời tham dự một khóa đào tạo kỹ năng phát triển bản thân do chuyên gia Deloitte trực tiếp giảng dạy.
 • Qui trình xét duyệt:
  • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 15/8/2022.
  • Thời gian phỏng vấn: Từ tháng 8 đến tháng 9/2022.
  • Lễ trao học bổng: Tháng 9/2022.
 • Cách thức đăng ký: Sinh viên đăng ký online theo đường link sau: https://forms.office.com/r/TX3Vv0yEk9
 • Thông tin liên quan xin vui lòng liên hệ:

Tải bản thông báo đầy đủ