Thông báo về chương trình học bổng “Nâng bước tương lai” đợt 2 năm 2022

01/11/2022

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học;

Nhằm hỗ trợ sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với Quỹ Học bổng Nâng bước tương lai – Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa – Sài Gòn triển khai Chương trình học bổng “Nâng bước tương lai” đợt 2 năm 2022 dành cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: sinh viên hệ đại học chính quy khóa 46, 47 và 48.
 • Trị giá học bổng: 3.000.000 đồng/suất.
 • Điều kiện:
  • Sinh viên có quê quán ở Khánh Hòa;
  • Có giấy chứng nhận hộ nghèo/ cận nghèo không quá 2 năm xét quyệt (tức là được cấp từ ngày 01/01/2020 cho đến nay) hoặc có hoàn cảnh khó khăn (có giấy xác nhận khó khăn của địa phương trong năm 2022, nêu rõ hoàn cảnh);
  • Có học lực khá, giỏi:
   • Đối với sinh viên khóa 46 và 47: Có điểm trung bình chung của 02 học kỳ gần nhất (học kỳ cuối năm 2021 và học kỳ đầu năm 2022) từ 7,0 trở lên (thang điểm 10) hoặc từ 3,0 trở lên (thang điểm 4).
   • Đối với sinh viên khóa 48: xét trên điểm số lớp 12 và kết quả kỳ thi trung học phổ thông.
  • Chưa nhận học bổng “Nâng bước tương lai”;
  • Chưa nhận học bổng nào khác trong học kỳ cuối năm 2022.
 • Hồ sơ đăng ký:
  • Thư xin cấp học bổng (có kèm ảnh, file pdf) (theo mẫu);
  • Thẻ sinh viên hoặc giấy xác nhận sinh viên (file hình);
  • Bảng điểm của học kỳ cuối 2021 và học kỳ đầu 2022 (file pdf) (sinh viên khóa 46, 47);
  • Học bạ lớp 12 và kết quả thi trung học phổ thông (file pdf) (sinh viên khóa 48);
  • Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (file scan/ file hình/ file pdf).
 • Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/11/2022.
 • Cách thức nộp hồ sơ: gửi về email nangbuoctuonglai79@gmail.com (chỉ nhận hồ sơ qua email).
 • Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
  • Thầy Minh Lộc (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1004)
  • Cô Thanh Diệu (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1014)
  • Email: hocbong@ueh.edu.vn.

Tải bản thông báo đầy đủ