Thông báo kết quả dự kiến học bổng Hỗ trợ học tập học kỳ cuối 2021 Khóa 44 45 46 ĐCHQ

22/11/2021

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả học bổng Hỗ trợ học tập – Học kỳ cuối năm 2021

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số 1593/TB-ĐHKT-CSHTNH ngày 22 tháng 9 năm 2021 về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ cuối năm 2021 dành cho sinh viên Khóa 44, Khóa 45, Khóa 46 – Đại học chính quy;

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học thông báo Danh sách sinh viên khóa 44, 45 và 46 Đại học chính quy nhận học bổng Hỗ trợ học tập – Học kỳ cuối 2021, cụ thể như sau:

– Khóa 44: tại đây

– Khóa 45: tại đây

– Khóa 46: tại đây

Lưu ý: Sinh viên thắc mắc về kết quả học bổng và phản hồi về việc sai các thông tin cá nhân vui lòng liên hệ từ ngày 22/11/2021 đến ngày 29/11/2021 qua số điện thoại 028.7306.1976  – ext 1005 (Cô Nhật Uyên) hoặc điền thông tin qua LINK  (bộ phận học bổng sẽ phản hồi thông tin qua email hoặc điện thoại từ 01-02 ngày làm việc).

TIN NỔI BẬT