Thông báo danh sách sinh viên vào vòng phỏng vấn học bổng AEON năm 2022

02/11/2022

Căn cứ vào kết quả sơ tuyển học bổng AEON năm 2022 của Quỹ AEON 1% – Công ty TNHH AEON Việt Nam, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo:

1. Danh sách sinh viên được vào vòng phỏng vấn học bổng AEON năm 2022:

STT Họ và tên Ngày sinh Khóa Lớp Chuyên ngành
1 Võ Thị Tường Vy 18/06/2002 46 DH46KS001 Quản trị khách sạn
2 Hồ Thị Duyên 01/02/2002 46 DH46IN001 Bảo hiểm
3 Huỳnh Thùy Thiên An 13/10/2002 46 DH46IEC01 Kinh tế đầu tư
4 Nguyễn Thị Nhung 15/05/2001 46 DH46MR003 Marketing
5 Lang Thị Hồng Nhung 20/10/2002 46 DH46AV003 Tiếng Anh thương mại
6 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 10/02/2002 46 DH46KM003 Kinh doanh thương mại
7 Thạch Long Nhí 09/02/2001 46 DH46LH002 Quản trị lữ hành
8 Võ Thanh Nguyễn 29/09/2002 46 DH46KN003 Kế toán doanh nghiệp
9 Nguyễn Ngọc Huỳnh Hoa 18/06/2002 46 DH46AV003 Tiếng Anh thương mại
10 Phan Thị Vân Anh 13/01/2002 46 DH46AD003 Quản trị
11 Đặng Thị Tốt 25/04/2002 46 DH46AD002 Quản trị
12 Phạm Thị Lệ Duyên 03/04/2002 46 DH46KM002 Kinh doanh thương mại
13 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10/03/2002 46 DH46HQ001 Quản trị Hải quan – Ngoại thương
14 Nguyễn Khánh Chi 01/07/2002 46 DH46LM001 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
15 Võ Minh Tuyết 21/04/2002 46 DH46EC002 Thương mại điện tử
16 Nguyễn Thị Phương Uyên 11/09/2002 46 DH46PM001 Quản lý công
17 Lê Ngọc Huy 26/10/2002 46 DH46BI001

Hệ thống thông tin

kinh doanh

18 Nguyễn Phú Thịnh 18/02/2002 46 DH46EC002 Thương mại điện tử
19 Nguyễn Nhất Hành 05/05/2002 46 DH46KM003 Kinh doanh thương mại
20 Vũ Thị Minh Anh 06/02/2002 46 DH46KS002 Quản trị khách sạn
21 Võ Thị Kim Ngân 04/06/2002 46 DH46FT001 Ngoại thương
22 Lê Đăng Khoa 29/04/2002 46 DH46KN003 Kế toán doanh nghiệp

2. Thông tin phỏng vấn chung

 • Zoom link: CLICK TẠI ĐÂY
 • Meeting ID: 926 9858 5974
 • Thời gian: ngày 09/11/2022
  • Sáng: 9:00 – 11:00
  • Chiều: 14:00 – 16:00
  • Các bạn sinh viên không vào link Zoom trên trước 8h50

3. Lưu ý:

 • Đảm bảo đường truyền internet ổn định
 • Đảm bảo tai nghe có micro, camera và tránh tạp âm
 • Khi tham gia phỏng vấn trên Zoom, set nickname theo họ tên đầy đủ
 • Sinh viên có quyền vào sớm, tuy nhiên chỉ được vào sau 8h50.
 • Lịch phỏng vấn: xem file đính kèm