TB Về việc chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2019

07/05/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

-----------------

Số:  50/TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2019

---------------------

         

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có đạt thành tích học tập xuất săc, có tiềm năng phát triển (ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn) tiếp tục theo đuổi con đường học vấn ở bậc Đại học tại Việt Nam với các chương trình hỗ trợ về tài chính và rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can triển khai Chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2019 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng:
  • Là công dân Việt Nam (không mang hai quốc tịch)
  • Là sinh viên hệ đại học chính quy thuộc các khóa 42, 43, 44.
 • Mô tả học bổng:
  • Sau khi xét duyệt các hồ sơ gửi về, Hội đồng tuyển chọn sẽ quyết định trao các suất học bổng:
 • Toàn phần, bao gồm:
 • 100% học phí 
 • 100% sinh hoạt phí
 • Chi phí học ngoại ngữ
 • Hoặc bán phần, bao gồm:
 • 100% hoặc một phần học phí 
 • 100% hoặc một phần sinh hoạt phí 
 • Có thể có hoặc không có chi phí học ngoại ngữ

Trong đó:

 • Học phí là khoản tiền được tính tùy theo từng trường Đại học mà ứng viên theo học.
 • Sinh hoạt phí (SHP) là mức tiền tối đa mà Quỹ quy định, không phải mức thực tế sinh viên sử dụng. SHP được cấp từ tháng 10/2019 đến tháng 07/2020 đối với sinh viên được nhận học bổng cả năm học.
 • Mức hỗ trợ chi phí học ngoại ngữ có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp, phụ thuộc vào trình độ của từng sinh viên được nhận học bổng.
 • Mức học bổng khác nhau được quyết định tùy thuộc vào khả năng và hoàn cảnh thực tế của từng ứng viên.

Ví dụ: ứng viên Nguyễn Văn A được nhận học bổng toàn phần sẽ bao gồm toàn bộ chi phí học tại trường đại học, mức sinh hoạt phí cao nhất trong vòng 10 tháng/năm học và chi phí học ngoại ngữ. Ứng viên Lê Thị B được nhận học bổng bán phần với mức 100% học phí, 50% sinh hoạt phí sẽ bao gồm toàn bộ chi phí học tại trường đại học, 50% mức sinh hoạt phí cao nhất trong vòng 10 tháng/năm học.

 • Học bổng được xét lại từng học kỳ, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Ứng viên không đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can trong quá trình học (về học lực, hạnh kiểm, sự phát triển bản thân) sẽ không tiếp tục được nhận học bổng. Trong quá trình nhận học bổng, ứng viên cần báo cáo kết quả học tập và hoạt động định kỳ cho Ban điều hành và Hội đồng quản lý Quỹ.
 • Quá trình xét duyệt Học bổng gồm 02 vòng: vòng sơ tuyển (vòng 1), vòng phỏng vấn và kiểm tra tiếng Anh (vòng 2). Các ứng viên vượt qua vòng 2 sẽ được nhận học bổng. Số lượng học bổng cấp mới tùy thuộc vào chất lượng ứng viên theo từng năm.
 • Điều kiện tham gia học bổng:
  • Có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên, điểm trung bình tiếng Anh 02 học kỳ gần nhất đạt từ 8.0 trở lên; Trường hợp ứng viên học ngoại ngữ khác tiếng Anh, có thể nộp điểm của ngoại ngữ đó để thay thế (điểm trung bình ngoại ngữ học kỳ gần nhất giống yêu cầu về điểm tiếng Anh);
  • Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa, tình nguyện (trong nước và quốc tế);
  • Có hoài bão, ước mơ và có kế hoạch rõ ràng đề hiện thực hóa ước mơ;
  • Ưu tiên ứng viên có hoàn cảnh khó khăn (điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, khuyết tật, ở vùng sâu vùng xa,…).

Ghi chú: Những ứng viên nêu bật được hoài bão, rõ ràng mục tiêu cá nhân, định hướng tương lai, mà điểm trung bình thấp hơn tiêu chuẩn của học bổng thì vẫn khuyến khích nộp hồ sơ học bổng về cho Quỹ. Vì tiêu chí của học bổng Lương Văn Can là phát triển những tiềm năng trở thành tài năng. Với những ứng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở vùng sâu vùng xa, khuyết tật hoặc/ và thuộc dân tộc thiểu số, nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện như thông báo ở trên, vẫn có thể nộp hồ sơ để Hội đồng xét tuyển xem xét.

 • Tiêu chí xét tuyển: Học bổng sẽ được trao cho các ứng viên phù hợp và xứng đáng, dựa trên học lực, thành tích học tập, mục tiêu học tập và gia cảnh của ứng viên đáp ứng các tiêu chí đã nêu. Học bổng không phân biệt vùng miền, sắc tộc, tôn giáo hay giới tính. Cụ thể, một ứng viên thành công cần:
  • Thể hiện rõ ràng, mạch lạc mục tiêu của bản thân trong học tập và trong cuộc sống;
  • Thể hiện quá trình cố gắng và nỗ lực của bản thân để đạt được những mục tiêu đề ra;
  • Thể hiện tố chất lãnh đạo và mong muốn, khả năng đóng góp cho cộng đồng;
  • Chứng minh hoàn cảnh khó khăn của gia đình và/ hoặc bản thân, cần có sự hỗ trợ để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn (nếu có);
  • Thể hiện mong muốn tiếp tục sự nỗ lực trong thời gian nhận học bổng và sau này.
 • Hồ sơ đăng ký:

1. Đơn đăng ký học bổng trực tuyến (đăng ký tài khoản và tiến hành làm hồ sơ tại http://dang-ky-hoc-bong.lvcfund.org.vn/). Ứng viên vui lòng kiểm tra kỹ thông tin khi đăng ký vì hệ thống chỉ ghi nhớ 1 số CMND cho mỗi tài khoản. Sau khi đăng ký, vui lòng kiểm tra email từ Drupal và nhấp vào đường dẫn được gửi để kích hoạt tài khoản. Ứng viên được yêu cầu chuẩn bị và đính kèm bản mềm (bản scan định dạng PDF/bản PDF) các giấy tờ bên dưới (mục số 2 đến số 8) vào đơn đăng ký học bổng trực tuyến.

2. Hoàn thành Mẫu Xác minh tài chính tại

https://docs.google.com/document/d/1HdQp_a1vLgFqUdW2FrddAetsR69liGpY8J9mS4S_yNI/edit?usp=sharing.

3. Bảng điểm quá trình học tập (tính đến học kỳ gần nhất) có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV.

4. Thư trình bày nguyện vọng (không quá 02 trang giấy A4 đánh máy, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, tiếng Việt có dấu). Trong thư này, ứng viên cần thể hiện mình xứng đáng nhận Học bổng. Theo đó, ứng viên cần nêu rõ (nhưng không giới hạn trong) những điểm sau:

 • Năng lực học tập của bản thân;
 • Các chương trình giáo dục Đại học mà mình theo đuổi và lý do;
 • Mục tiêu nghề nghiệp tương lai;
 • Sự tham gia và/ hoặc kinh nghiệm lãnh đạo trong các hoạt động ở trường lớp, các hoạt động cộng đồng, kinh nghiệm làm việc (nếu có, ví dụ làm việc bán thời gian hoặc tình nguyện);
 • Ý chí phấn đấu trong học tập và cuộc sống.

Lưu ý: Việc trình bày rõ ước mơ/ dự định của bản thân và những kế hoạch để có thể thực hiện được ước mơ/ dự định đóng vai trò quan trọng trong Thư trình bày nguyện vọng, và là cơ sở quan trọng để xét duyệt hồ sơ của ứng viên.

5. Thư giới thiệu (từ Giáo viên chủ nhiệm, Ban chủ nhiệm khoa, Ban giám hiệu, giáo viên khác hoặc người hướng dẫn biết rõ ứng viên). Thư này cần làm rõ học lực và khả năng học tập của ứng viên. (Tải mẫu thư giới thiệu tại https://docs.google.com/document/d/14TBrn5JIXNlae-w3Dx25xiLCvf74hs_KAF-PYwuE3cg/edit). Hình thức viết tay hay đánh máy đều được chấp nhận, tuy nhiên đều phải kèm chữ ký người giới thiệu.

Lưu ý: Thư giới thiệu góp phần quan trọng vào việc xét cấp học bổng cho ứng viên. Thư càng trình bày rõ về ứng viên càng giúp ứng viên có cơ hội cao trong quá trình xét chọn.

6. Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn từ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương (UBND xã/ phường/ thị trấn, …), trong đó nêu rõ hoàn cảnh khó khăn của ứng viên, cho thấy ứng viên cần được hỗ trợ về mặt tài chính để tiếp tục học tập.

Lưu ý: Giấy xác nhận cần GHI RÕ địa chỉ, điện thoại liên lạc, email (nếu có) của Người giới thiệu để Quỹ có thể liên hệ khi cần thiết.

7. Giấy khen, giấy chứng nhận các thành tích về học tập, hoạt động ngoại khóa, kinh nghiệm làm việc của ứng viên. Ứng viên scan và lưu tất cả các giấy xác nhận này thành 1 file PDF duy nhất, không gửi nhiều file khác nhau.

8. Chứng chỉ tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) (nếu có).

 • Hạn chót nộp hồ sơ: 17h00 ngày 12/07/2019. Các hồ sơ nộp sau thời gian này sẽ không được xem xét
 • Quy trình xét duyệt Học bổng (dự kiến):
 • 02/05/2019:

Bắt đầu nhận hồ sơ

 • 12/07/2019:

Kết thúc quá trình nhận hồ sơ, Hội đồng tuyển sinh bắt đầu xét duyệt

 • 02/08/2019:

Thông báo danh sách ứng viên đậu vòng sơ tuyển

 • 10-11/08/2019:

Vòng phỏng vấn

 • 16/08/2019:

Thông báo danh sách ứng viên được cấp học bổng

 • 30/08/2019:

Tổ chức Lễ trao học bổng

 • Một số điểm cần lưu ý:
  • Học ngoại ngữ:
 • Đối với nhóm sinh viên không chuyên Anh:
 • Quỹ Lương Văn Can thiết kế và tiến hành các khóa học tiếng Anh dành riêng cho sinh viên nhận Học bổng Lương Văn Can, tùy theo trình độ của học viên. Các khóa học nhằm nâng cao khả năng Anh ngữ, giúp sinh viên LVC tự tin hội nhập, tăng cơ hội việc làm và du học sau khi tốt nghiệp. Việc học tiếng Anh cũng là 1 trong các tiêu chí để Quỹ xét cấp tiếp học bổng.
 • Vào đầu mỗi học kỳ, sinh viên cần xem xét kỹ khung thời gian dự kiến của mình và thông báo sớm với Quỹ nếu bạn có lý do bất khả kháng không thể học Anh văn tại trung tâm mà Quỹ chỉ định.
 • Sau khi đã chia lớp và cam kết theo học tại Trung tâm đối tác của Quỹ, nếu bạn nghỉ quá nhiều so với số buổi quy định, Quỹ có quyền yêu cầu bạn bồi hoàn học phí học tiếng Anh.
 • Đối với nhóm sinh viên chuyên Anh (sư phạm Anh, ngôn ngữ Anh, đã có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế…): Thay vì nhận học bổng tiếng Anh, sinh viên nhóm này có thể được nhận học bổng ngoại ngữ để theo học các ngoại ngữ khác/ thi lấy chứng chỉ quốc tế tuỳ theo nhu cầu từng bạn và sự chấp thuận từ Quỹ).
  • Nhận Học bổng ngoài:
 • Sinh viên cần trung thực trong việc liệt kê các học bổng mình đang đăng ký/ sắp nhận khi nộp hồ sơ Học bổng Lương Văn Can. Nếu bị phát hiện không trung thực, Quỹ sẽ ngưng việc cấp học bổng và yêu cầu sinh viên bồi hoàn toàn bộ gói học bổng đã nhận.
 • Do nguồn quỹ xã hội có giới hạn, để bảo đảm nhiều trường hợp khó khăn đều có cơ hội được hỗ trợ, Quỹ Lương Văn Can ưu tiên cấp học bổng cho những ứng viên đang không nhận nguồn hỗ trợ dài hạn nào, hoặc Quỹ có thể yêu cầu sinh viên ngừng việc nhận một học bổng dài hạn khác khi đã được nhận Học bổng Lương Văn Can.
 • Sau khi đã nhận Học bổng Lương Văn Can, sinh viên có thể được nhận các học bổng khuyến khích học tập ngắn hạn, hoặc học bổng cấp một lần khác sau khi được sự đồng ý của Quỹ Lương Văn Can.
 • Thông tin liên hệ: sinh viên thắc mắc về Học bổng, vui lòng liên hệ qua email: info@lvcfund.org.vn

 

                                                                                                                       

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

ThS. Huỳnh Thúc Định