TB Về việc chương trình học bổng Acecook Happiness năm 2019

09/09/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

------------------

Số: 77 /TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc chương trình học bổng Acecook Happiness năm 2019

---------------

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm mục đích san sẻ khó khăn đồng thời khích lệ, cổ vũ những tấm gương sinh viên vượt khó học tập tốt, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Công ty Fourth Valley Concierge Việt Nam và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức Chương trình học bổng Acecook Happiness năm 2019 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: là sinh viên hệ đại học chính quy khóa 42, 43, 44 và 45.
 • Số lượng: 17 suất.
 • Trị giá học bổng: 500 USD/suất.
 • Tiêu chí xét duyệt học bổng theo thứ tự ưu tiên:
 • Đối với tân sinh viên khóa 45:
  • Ưu tiên sinh viên có thành tích học tập tốt (Điểm thi tốt nghiệp THPT trên 40, điểm xét tuyển đại học trên 20, điểm tổng kết cấp 3 trên 7,0);
  • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (khuyết tật, con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ,…);
  • Sinh viên có khả năng ngoại ngữ tốt (Tiếng Anh hoặc/và Tiếng Nhật);
  • Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, đoàn hội hoặc các hoạt động công tác xã hội, có giấy xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền.
 • Đối với sinh viên khóa 42, 43 và 44:
  • Ưu tiên sinh viên có thành tích học tập từ loại Khá trở lên (điểm Trung bình học kỳ đầu 2019 từ 7,0 trở lên);
  • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (khuyết tật, con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ,… );
  • Sinh viên có điểm rèn luyện từ loại Khá trở lên;
  • Sinh viên có khả năng ngoại ngữ tốt (Tiếng Anh hoặc/và Tiếng Nhật);
  • Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, đoàn hội hoặc các hoạt động công tác xã hội, có giấy xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền.
 • Quy trình đăng ký và dự tuyển:
 1. Vòng 1: Đăng ký
 • Cách 1: Đăng ký offline
  • Bước 1: sinh viên tải về mẫu Đơn đăng ký xét duyệt Học bổng tại: http://bit.ly/2NOuPKn
  • Bước 2: sinh viên truy cập đường link http://bit.ly/30tLzrw và đăng tải các tài liệu cần thiết như trong mẫu đơn hướng dẫn trước 17:00 ngày 20/10/2019.
  • Bước 3: sinh viên điền đơn đăng ký và chuẩn bị bảng điểm có dấu mộc của nhà trường. 
  • Bước 4: sinh viên đến tham dự và nộp Đơn xin Học bổng và bảng điểm trực tiếp cho Đại diện công ty Acecook Việt Nam tại buổi Hội thảo do Acecook Việt Nam tổ chức.
 • Thời gian: 09h00-11h30, thứ ba, ngày 24/9/2019.
 • Địa điểm: Phòng A1.03, Cơ sở A - 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
 • Cách 2: Đăng ký online
  • Bước 1: sinh viên tham khảo các giấy tờ, tài liệu cần thiết với trường hoặc tham khảo tại link http://bit.ly/2NOuPKn (tham khảo trang 2 của tài liệu, không cần xem xét mẫu đơn ở trang 1)
  • Bước 2: sinh viên chuẩn bị các tài liệu/ giấy tờ liên quan
  • Bước 3: sinh viên điền đơn đăng ký online và upload bảng scan của các tài liệu cần thiết tại link http://bit.ly/2XVJOWI trước 17:00 ngày 20/10/2019.
 1.  Vòng 2: Duyệt hồ sơ bởi công ty Acecook Việt Nam
 • Thông tin liên hệ: mọi thắc mắc liên quan đến chương trình vui lòng liên hệ:
  • Thầy Lộc, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, điện thoại: 028.3855.1777
  • Cô Huyền, Công ty Fourth Valley Concierge Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

 • Các đơn vị đối tác có liên quan (để phối hợp);
 • Lưu: VT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

ThS. Huỳnh Thúc Định