TB Về việc chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn năm 2019

07/05/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------------

Số: 36/TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn năm 2019

---------------

         Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm động viên, khích lệ tinh thần vượt khó học tốt và hỗ trợ kịp thời cho các sinh viên nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với cựu sinh viên UEH tại Tiền Giang tổ chức Chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn năm 2019 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng:
  • Sinh viên hệ đại học chính quy khóa 42, 43, 44.
  • Sinh viên hệ đại học vừa làm vừa học văn bằng 1 từ năm thứ nhất đến năm thứ ba.
  • Thường trú tại Tiền Giang.
 • Số lượng: 10 sinh viên (07 sinh viên hệ đại học chính quy, 03 sinh viên hệ đại học vừa làm vừa học văn bằng 1)
 • Số tiền hỗ trợ: 5.000.000 đồng/sinh viên.
 • Điều kiện được xét hỗ trợ:
  • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;
  • Điểm trung bình học kỳ gần nhất từ 6,0 trở lên.
 • Hồ sơ đăng ký bao gồm:
  • Đơn xin hỗ trợ (theo mẫu, download tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);
  • Bảng điểm học kỳ gần nhất có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV (đối với sinh viên hệ đại học chính quy);
  • Bảng điểm học kỳ gần nhất có xác nhận của Phòng Quản lý đào tạo Tại chức (đối với sinh viên hệ đại học vừa làm vừa học văn bằng 1)
  • Giấy xác nhận gia đình khó khăn hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận/ Sổ hộ nghèo, cận nghèo năm 2019;
  • Bản sao công chứng sổ hộ khẩu;
  • Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).
 • Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/5/2019.
 • Địa điểm nộp hồ sơ:

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÒNG B0.14, CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.5, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3855 1777 (gặp thầy Lộc)

                                                                                                                           

     

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

ThS. Huỳnh Thúc Định