TB V/v triển khai học bổng “Sharing the Dream” năm học 2019-2020

18/09/2019

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

----------

Số: 26/TB-ĐHKT-HSV     

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2019

                       

 

THÔNG BÁO

V/v triển khai học bổng “Sharing the Dream”

 năm học 2019-2020

-------------

 

Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo chương trình học bổng Sharing the Dreamnăm học 2019-2020 của Tập đoàn SCG dành cho tân sinh viên.

1/ Số lượng – Trị giá:

- 20 suất dành cho sinh viên có hộ khẩu tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và đang học tập tại một trong các tỉnh thành này.

- Trị giá: 15.000.000 đồng/ sinh viên/ năm học

2/ Đối tượng – Tiêu chuẩn:

- Sinh viên năm nhất đang học tại các trường đại học công lập năm học 2019-2020 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu theo các chuyên ngành: kỹ sư và các nhóm ngành khoa học kỹ thuật; kế toán, quản trị kinh doanh, marketing và các nhóm ngành kinh tế; Bác sĩ, Y tá, Dược khoa, Nha khoa và Luật.

- Học sinh khá giỏi 3 năm liền tại trường THPT và tổng điểm 3 môn thi THPT quốc gia xét tuyển vào đại học đạt từ 22 điểm trở lên hoặc điểm xét tuyển học bạ 3 môn vào trường từ 24 điểm trở lên;

- Thể hiện nhiệt huyết trong học tập và rèn luyện nhằm đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn và mong muốn là hình mẫu tốt cho thế hệ trẻ.

3/ Thời gian:

- Thời gian nộp hồ sơ: hạn chót 30/9/2019 (Thứ hai).

- Thời gian phỏng vấn sinh viên đã qua vòng sơ tuyển: Dự kiến 15/10/2019

- Thời gian trao học bổng: Dự kiến đầu tháng 12/2019.  

4/ Hồ sơ học bổng bao gồm:

- Đơn dự xét học bổng (thực hiện trực tuyến tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1u1VTp06H6JsyV6EwT_bN9hRNgr86nCrr?usp=sharing)

- File ảnh scan các loại giấy tờ minh chứng (gửi kèm hồ sơ trực tuyến):

+ Học bạ 3 năm học THPT

+ Giấy báo trúng tuyển Đại học (có thể hiện điểm số xét tuyển vào trường)

+ CMND và thẻ sinh viên (photo)

+ Các giấy khen, bằng khen chứng nhận giải thưởng (nếu có)

+ Thư tự giới thiệu, trình bày đam mê, nhiệt huyết trong học tập, rèn luyện để đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và xã hội.

+ Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo có xác nhận địa phương.

5/Liên hệ:

Cập nhật thông tin qua:

-Tại Facebook SCG Passion for BetterVietnam

 https://www.facebook.com/scgpassionforbettervn/

 -Website: www.scg.com/vnwww.sac.vn,

-Thư điện tử về: SCGSharingthedream@scg.com.

 

 

 

Nơi nhận:

- Đoàn TN – Hội SV các trường;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

Trần Nhật Hoàng