TB V/v triển khai đợt hoạt động cao điểm tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2020

30/09/2020

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HCM

___

Số: 16/TB-ĐHKT-HSV

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v triển khai đợt hoạt động cao điểm

tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2020

_______

Thực hiện Công văn số 3231-CV/BDVTU ngày 31/8/2020 của Ban Dân vận Thành ủy về việc tăng cường tuyên truyền và tổ chức các hoạt động đợt cao điểm “Vì an toàn giao thông” từ nay đến cuối năm 2020; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của hội viên, sinh viên thành phố trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, điều tiết, phân luồng và xử lý các tình huống gây cản trở lưu thông, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường triển khai đợt hoạt động cao điểm tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, cụ thể như sau:

 

1. Thời gian: Từ ngày 04/10 đến ngày 23/10/2020.

2. Nội dung thực hiện:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật và xây dựng văn hóa giao thông trong hội viên, sinh viên, đặc biệt là các sinh viên đang làm thêm các công việc thường xuyên tham gia giao thông như giao hàng, tài xế công nghệ,...

- Tăng cường truyên truyền các sản phẩm trực quan, sinh động trên các trang tin điện tử, trang mạng xã hội của đơn vị thực hiện Năm An toàn giao thông với chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe” từ các trang mạng xã hội của cấp Thành, cấp Trường như: Youth UEH Community, Ban phong trào – Tình nguyện.

- Thực hiện, duy trì đội hình tình nguyện điều phối, hướng dẫn giao thông tại cổng trường vào các giờ cao điểm có tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông.

- Đẩy mạnh thực hiện chuỗi hoạt động “Tham gia giao thông - chuẩn ngay bạn nhé” thông qua việc vận động hội viên, sinh viên chấp hành các quy định giao thông, tham gia xây dựng văn hóa giao thông và thực hiện, lan tỏa các sản phẩm tuyên truyền, cụ thể:

+ Hoạt động “Đội nón chuẩn”: Vận động hội viên, sinh viên thực hiện phim ngắn (videoclip) việc đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông và đăng tải trên mạng xã hội với hashtag  #Giaothôngchuẩn, #Độinónchuẩn.

+ Hoạt động “Xe máy chuẩn”: Vận động hội viên, sinh viên thực hiện vệ sinh xe máy và giới thiệu chiếc xe máy an toàn thông qua việc đăng tải ảnh hoặc phim ngắn (videoclip) lên các trang mạng xã hội, kèm hashtag #Giaothôngchuẩn, #Xemáychuẩn. Trong đó, xe phải đảm bảo có gương chiếu hậu, đèn xe, đèn tín hiệu khi chuyển hướng và có đầy đủ giấy tờ xe, giấy phép lái xe…

+ Hoạt động “Tay lái chuẩn”: Vận động hội viên, sinh viên thực hiện lái xe đúng quy định của Luật giao thông đường bộ như: dừng xe đúng vạch quy định, lái xe đúng tốc độ cho phép, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi tham gia giao thông, không chở quá số người quy định, không điều khiển xe đi ngược chiều, …

+ Hoạt động “Ứng xử giao thông chuẩn”: Vận động hội viên, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, giao tiếp lịch sự với cảnh sát giao thông khi được yêu cầu làm việc, tự giác chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, có thái độ ứng xử phù hợp, văn minh khi có va chạm giao thông, giúp đỡ người yếu thế (người già, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ mang thai …) khi tham gia giao thông…

+ Hoạt động “Tài xế xe công nghệ chuẩn”: Vận động các tài xế công nghệ chấp hành các quy định của Luật giao thông, chạy đúng tốc độ khi tham gia giao thông, dừng đỗ đúng nơi quy định, không đi ngược chiều, không tụ tập dưới lòng đường, ứng xử văn minh, tập huấn kỹ năng để tham gia xử lý sự cố giao thông …

Trên đây là các nội dung định hướng đợt hoạt động cao điểm tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2020, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các đơn vị LCH Sinh viên khoa/Ký túc xá chủ động lên kế hoạch tổ chức các hoạt động tùy vào tình hình và điều kiện thực tế tại đơn vị mình và gửi Kế hoạch về mail: hoisinhvien@ueh.edu.vn chậm nhất ngày 10/10/2020.

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo.

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Hội Sinh viên Trường;

- LCH SV Khoa/KTX;

- Lưu: VP.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Trần Nhật Hoàng