TB V/v tổ chức lớp phát triển đoàn viên đợt 2 năm 2020 Chào mừng 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020)

26/11/2020