TB V/v tổ chức lớp phát triển đoàn viên đợt 2 năm 2019 Chào mừng 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019)

04/11/2019