TB V/v Tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng năm học 2018 - 2019 dành cho tân sinh viên

10/09/2018

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH KINH  TẾ TP. HCM

-------------

Số:   27/TB-ĐHKT-HSV

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

V/v Tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng năm học 2018 - 2019

dành cho tân sinh viên

--------------

Nhằm hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, dưới sự tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố, Ban Thư ký HSV trường tổ chức nhận, xét học bổng cho đối tượng tân sinh viên vượt khó học giỏi đang theo học tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong năm học 2018 – 2019. Cụ thể như sau:

  1. Học bổng dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:

1/ Số lượng: Không hạn chế

2/ Trị giá: 2.000.000 – 13.800.000 đồng/suất/năm học

3/ Đối tượng – Tiêu chuẩn:

- Tân sinh viên vừa trúng tuyển vào trường năm học 2018 – 2019 và đang theo học vào trường trúng tuyển. Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số).

- Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.

- Ưu tiên sinh viên mồ côi, khuyết tật.

- Chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2018.

  1. Học bổng cho tân sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ:

1/ Số lượng:  Không hạn chế

2/ Trị giá: 5.000.000 đồng/suất/năm học, học bổng bảo trợ đến khi ra trường

3/ Đối tượng – tiểu chuẩn

- Tân sinh viên vừa trúng tuyển vào trường năm học 2018 – 2019 và đang theo học vào trường trúng tuyển.

- Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số).

- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ.

- Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Sinh viên chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2018.

- Ưu tiên sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn – Hội.

  1. Hồ sơ học bổng bao gồm:

- Thư đề đạt nguyện vọng có xác nhận của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường (theo mẫu đính kèm)

- 01 tấm ảnh 3x4 (có ghi rõ họ và tên, địa chỉ hiện ở, ngày tháng năm sinh)

- Thư giới thiệu trình bày về hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập.

- Bản sao giấy báo nhập học hoặc giấy báo trúng tuyển có thể hiện số điểm đạt được do trường ban hành hoặc bản sao có công chứng.

- Bản sao CMND, thẻ sinh viên (hoặc giấy xác nhận sinh viên)

- Bản sao Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách hoặc sổ hộ nghèo có công chứng (đối với học bổng dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn).

Lưu ý: Đối với học bổng mồ côi cả cha lẫn mẹ cần thể hiện rõ hoàn cảnh gia đình trong thư giới thiệu.

  1. Thời gian – Địa điểm nộp hồ sơ:

Sinh viên hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu như trên (mục III) và nộp hồ sơ về Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường (phòng B.109 – cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10) trước 16h00 ngày 19/9/2018. Đồng thời điền thông tin đầy đủ vào mẫu tổng hợp hồ sơ (mẫu file đính kèm) và gửi về email huongnt.617@gmail.com trước thời gian nộp hồ sơ giấy với tiêu đề mail: [Học và tên_ Số điện thoại _Tên loại học bổng].

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các LCH SV Khoa/KTX thông báo rộng rãi cho sinh viên được biết và thực hiện.

Thông tin chi tiết về học bổng vui lòng theo dõi tại website www.sac.vn hoặc liên hệ Đ/c Nguyễn Thị Hương – Ban Thư ký HSV trường (ĐT: 0162.867.6062).

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- Các cơ sở Hội;

- Website Đ-H;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

Trần Nhật Hoàng