TB V/v mời sinh viên tham dự Ngày hội Sinh viên 5 tốt

18/04/2019

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM                                                              

                                  ------------------                                                                                    

                         Số:16/TB-ĐHKT-HSV                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v mời sinh viên tham dự Ngày hội Sinh viên 5 tốt

---------------------------- 

Căn cứ theo Kế hoạch chương trình về việc tổ chức Ngày hội Sinh viên 5 tốt của cụm hoạt động số 1 HSV thành phố, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo huy động lực lượng tham gia Ngày hội Sinh viên 5 tốt cụ thể như sau:

  • Thời gian:  07h30, ngày 21 tháng 04 năm 2019 (chủ nhật)
  • Địa điểm: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (215 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. HCM).
  • Số lượng huy động:

 

STT

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

 

1

Khoa Kế toán

5

 

2

Khoa Tài chính

5

 

3

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

5

 

4

Khoa Kinh tế

5

 

5

Khoa Quản trị

5

 

6

Khoa Ngân hàng

5

 

7

KTX 135

5

 

8

KTX 43-45

5

 

9

Khoa Tài chính công

5

 

10

Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh

5

 

11

Khoa Lý luận chính trị

5

 

12

Khoa Luật

5

13

Khoa Ngoại ngữ kinh tế

5

 

14

Khoa Toán – Thống kê

5

 

15

Viện Du lịch

5

 

TỔNG CỘNG

75

 

 

 

 

             

Các đơn vị có tên trên cử 01 đồng chí nắm chính lực lượng của đơn vị mình và gửi thông tin (Họ tên, chức vụ, số điện thoại) kèm danh sách và thông tin của sinh viên tham gia cho đ/c Nguyễn Văn Thành – Thành viên Ban Tình nguyện – Hỗ trợ Sinh viên UEH (SĐT: 0364267460 – Email: thanhnguyen64.k43@st.ueh.edu.vn) trước 21h ngày 20/04/2019.

Đồng chí phụ trách lực lượng của đơn vị có mặt trước thời gian bắt đầu 15 phút để điểm danh lực lượng và liên hệ đ/c Nguyễn Văn Thành để báo cáo.

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc thông báo.

                                                         TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

                                                                             CHỦ TỊCH

 

  Nơi nhận:                                                                (đã ký)

  • BTK HSV trường;         
  • Cơ sở Hội;
  • Lưu VP.                                                        Trần Nhật Hoàng