TB V/v chương trình Học bổng dài hạn BFF năm 2017

31/10/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

----------------------------------

Số: 141/TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v chương trình Học bổng dài hạn BFF năm 2017

-------------------------------------

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017; Nhằm hỗ trợ tân sinh viên có hoàn cảnh tài chính khó khăn, nhưng mong muốn và quyết tâm theo đuổi con đường học vấn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Chương trình Big Friend Foundation (BFF) tổ chức Chương trình học bổng dài hạn BFF năm 2017, cụ thể:

-       Đối tượng: là Tân sinh viên khóa 43 hệ chính quy của Trường.

-       Số lượng: 27 suất (cho các trường)

-       Trị giá học bổng: 15.000.000 đồng/năm học/suất (Bao gồm: học phí và các khóa huấn luyện – đào tạo về kỹ năng sống và làm việc cho đến khi sinh viên hoàn tất chương trình đại học 4 năm của mình).

-       Quyền lợi khác khi được xét nhận học bổng:

+     Sinh viên có cơ hội gặp gỡ các anh chị thành đạt đi trước để được hướng dẫn và chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm sống.

+     Được thực hành và trau dồi các kỹ năng thông qua các trại huấn luyện và đề án thực tế; tiếp cận những kiến thức hữu ích thông qua các buổi workshop, teambuilding, gặp gỡ diễn giả; tham quan và tìm hiểu hoạt động tại các doanh nghiệp; tham quan học tập tại nước ngoài.

+     Được tiếp cận môi trường công việc thực tế để làm quen, từ đó có định hướng rõ ràng hơn trong việc chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai.

-       Tiêu chuẩn học bổng:

+     Điểm trúng tuyển đại học từ 23 điểm trở lên (không nhân hệ số, không cộng điểm ưu tiên);

+     Hoàn cảnh tài chính của gia đình khó khăn nhưng khao khát và quyết tâm theo đuổi việc học;

+     Ham học hỏi, có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng và có tố chất phù hợp vói mục tiêu đào tạo của chương trình;

+     Là công dân Việt Nam; có hạnh kiểm, đạo đức tốt;

+     Chưa nhận bất kỳ học bổng nào khác trong năm 2017.

-       Hồ sơ xin học bổng gồm có:

Hồ sơ bắt buộc

+     Phiếu đăng ký học bổng, có thể đánh máy hoặc viết tay, điền đầy đủ thông tin (theo mẫu 1A, tải về từ website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);

+     Thư chia sẻ, đã trả lời tất cả các câu hỏi (theo mẫu 1B, tải về từ website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);

+     Bản photo Phiếu báo Kết quả thi Tốt nghiệp và Giấy triệu tập trúng tuyển của Trường năm 2017;

+     Bản photo Biên lai học phí học kỳ cuối năm 2017;

+     Bản photo CMND và hộ khẩu;

Hồ sơ không bắt buộc: nếu có sẽ được cộng điểm ưu tiên trong quá trình xét tuyển

+     Thư giới thiệu của giáo viên;

+     Bản photo các giấy khen, giấy chứng nhận thành tích;

+     Bản photo Giấy chứng nhận Hộ nghèo/ Hộ cận nghèo năm 2017 hoặc Giấy xác nhận gia đình khó khăn (có xác nhận của địa phương)…

v Ghi chú: tất cả các bản sao đều không cần công chứng.

-       ­Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/11/2017.

-       Địa điểm nộp hồ sơ:

+     Nộp qua email: tuyensinh@hocbongBFF.org

+     Hoặc nộp qua bưu điện về địa chỉ: Học bổng BFF – Lầu 10, Tòa nhà DreamPlex 2, 195 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

-       Thông tin liên quan vui lòng liên hệ Ban Xét tuyển:

+     Email tuyensinh@hocbongBFF.org

+     Điện thoại: 0967 473 384 (từ 13:00 – 17:30 các ngày thứ hai đến thứ bảy)

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

-       Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);

-       Lưu: VT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

ThS. Phan Thị Thu Hằng

 

 

-