TB V/v chương trình Học bổng “Thắp sáng tương lai” năm 2018

30/03/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 17 /TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2018


 

THÔNG BÁO

V/v chương trình Học bổng “Thắp sáng tương lai” năm 2018

 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018; Nhằm hỗ trợ sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc tại Việt Nam tổ chức Chương trình học bổng “Thắp sáng tương lai” năm 2018 dành cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: là sinh viên khóa 41, 42, 43 hệ chính qui thuộc các ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Hệ thống thông tin quản lý.
 • Số lượng: 60 suất cho các trường đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
 • Trị giá học bổng: 25.000.000 đồng/suất bao gồm
  • 3.000.000 đồng: Tiền mặt
  • 7.000.000 đồng: Thanh toán trực tiếp học phí tại trường đại học hoặc học phí các khóa học ACCA/Tiếng Anh chuyên ngành do sinh viên nhận học bổng tự chọn lựa.
  • 15.000.000 đồng: Chương trình thực tập hè đặc biệt cùng các khóa học kỹ năng mềm tại Deloitte Việt Nam (vào tháng 7 hàng năm); và các sự kiện giao lưu về kiến thức- kỹ năng- xã hội của ACCA và Deloitte Việt Nam.
 • Điều kiện được xét cấp học bổng:
  • Có thành tích học tập khá, có điểm trung bình tích lũy từ 7,0 trở lên; Riêng sinh viên là dân tộc thiểu số hoặc ở hải đảo,  vùng sâu - vùng xa điểm trung bình tích lũy từ 6,5 trở lên;
  • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần sự trợ giúp để tiếp tục theo đuổi con đường học tập;
  • Có đam mê phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và tư vấn;
  • Tích cực tham gia vào công tác xã hội của trường hoặc các hoạt động ngoại khóa, đoàn, hội;
  • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào khác trong năm 2018.
 • Hồ sơ đăng ký học bổng gồm có:
  • Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn theo mẫu của Quỹ học bổng (download tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn).
  • Sổ hộ nghèo/hộ cận nghèo/giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn năm 2018 theo mẫu của địa phương nơi cư trú.
  • Bảng điểm (có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV).
  • Các giấy tờ chứng minh thành tích học tập, giải thưởng, học bổng (Nếu có)
  • Các giấy tờ khác chứng minh hoàn cảnh khó khăn của bản thân và gia đình: sổ vay vốn ngân hàng, hồ sơ bệnh án, hóa đơn thanh toán viện phí của bố mẹ, sổ thương binh/bệnh binh, giấy chứng nhận khuyết tật, ... vv (Nếu có)
 • Qui trình xét duyệt:
  • Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16 tháng 4 năm 2018.
  • Phỏng vấn: Từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6 năm 2018.
  • Thông báo trúng học bổng: Từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018.
  • Thực tập hè tại Deloitte: Từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 2018.
  • Trao học bổng: Tháng 9 năm 2018.
 • Cách thức nộp hồ sơ:
  • Bước 1: đăng ký online
   • Sinh viên đăng ký online theo đường link sau: http://www.thapsangtuonglai.com/dang-ky-hoc-bong
   • Sinh viên scan các giấy tờ cần nộp thành file pdf, đổi tên theo cú pháp và tải lên khi nộp hồ sơ.
   • Lưu ý: Mỗi file pdf có dung lượng không vượt quá 2 MB
  • Bước 2: nộp hồ sơ gốc tại

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÒNG B0.14, TẦNG TRỆT - CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.5, Q.10

Điện thoại : (028) 3855 1777 (gặp anh Lộc)

 

 

 

 

Nơi nhận:

 • Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);
 • Lưu: VT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Huỳnh Thúc Định