TB V/v chương trình học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2018

13/04/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số:  19 /TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v chương trình học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ”

năm 2018

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018; Nhằm hỗ trợ các sinh viên đạt thành tích học tập tốt nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức Chương trình học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: là sinh viên chính quy khóa 41, thuộc các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng và chuyên ngành Toán tài chính.
 • Số lượng: 05 suất.
 • Trị giá học bổng: 20.000.000 đồng/suất.
 • Điều kiện tham gia học bổng:
  • Có điểm trung bình tích lũy 02 học kỳ gần nhất từ 7,5 trở lên;
  • Kết quả rèn luyện đạt loại Khá trở lên;
  • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn và luôn phấn đấu trong học tập;
  • Tham gia tích cực các hoạt động của Trường/ Khoa tổ chức;
  • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong năm 2018.
 • Hồ sơ gồm có:
  • Đơn đăng ký học bổng (theo mẫu, download tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);
  • Thư giới thiệu bản thân (không quá 02 trang giấy A4), nêu rõ những điểm sau:
   • Năng lực học tập;
   • Mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai;
   • Quá trình tham gia các hoạt động cộng đồng của Trường/ Khoa;
   • Tinh thần cầu tiến, nghị lực, ý chí phấn đấu trong học tập và cuộc sống.
  • Bảng điểm học kỳ đầu và học kỳ cuối 2017 (có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV);
  • Bảng điểm rèn luyện (có xác nhận của Phòng CTCT)
  • Giấy xác nhận gia đình khó khăn năm 2018 (có xác nhận của địa phương);
  • Giấy khen, giấy chứng nhận thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa (bản photo, nếu có);
  • Thẻ sinh viên (bản photo).
 • Quy trình xét học bổng:
  • Tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/04/2018.
 • Bước 1: sinh viên đăng ký online tại đường link: http://hocbong.ueh.edu.vn/ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/04/2018.
 • Bước 2: sinh viên nộp hồ sơ gốc đến hết ngày 24/04/2018 tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, phòng B0.14, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM
  • Thi viết: từ ngày 28/05/2018 đến hết ngày 31/05/2018;
  • Thuyết trình: dự kiến 07/06/2018;
  • Công bố kết quả và tổ chức lễ trao học bổng: dự kiến cuối tháng 6 năm 2018.
 • Thông tin liên hệ: sinh viên thắc mắc về học bổng vui lòng liên hệ thầy Lộc, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
  • Địa chỉ: phòng B0.14 số 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM
  • Số điện thoại: (028) 3855 1777

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

 • Các đơn vị đối tác có liên quan (để phối hợp);
 • Lưu: VT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Huỳnh Thúc Định