TB V/v chương trình học bổng “Lawrence S. Ting” - Năm 2018

20/03/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN


Số:  11/TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v chương trình học bổng “Lawrence S. Ting” - Năm 2018

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018; Nhằm hỗ trợ các sinh viên của Trường đạt thành tích học tập tốt, có hoàn cảnh gia đình khó khăn và có tinh thần phục vụ cộng đồng, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting tổ chức Chương trình học bổng “Lawrence S. Ting” - Năm 2018 dành cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng:
  • Là sinh viên khóa 41, 42, 43 thuộc hệ chính quy.
  • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong năm 2018 trừ trường hợp đặc biệt.
 • Số suất học bổng: tổng cộng 11 suất, trong đó:
  • 05 suất dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.
  • 06 suất dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập từ khá trở lên.
 • Trị giá học bổng: 10.000.000 đồng/suất.

      Học bổng được chia làm 02 học kỳ, mỗi học kỳ là 5.000.000 đồng. Sinh viên được nhận học bổng học kỳ 1, nếu có thành tích học tập tốt và tham gia công tác xã hội (có giấy xác nhận) thì sẽ được xét hưởng tiếp học bổng cho học kỳ 2.

 • Điều kiện xét học bổng:

      1/ Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc:

+ Có kết quả học tập của học kỳ gần nhất trên 8,0 và điểm rèn luyện trên 8,0;

+ Có tinh thần phấn đấu vươn lên và nghiên cứu sáng tạo;

+ Có năng khiếu đặc biệt (ngôn ngữ, nghệ thuật, nghề truyền thống, khoa học, khoa học kỹ thuật, thông tin, thể dục, v.v);

+ Có tinh thần phục vụ cộng đồng.

      2/ Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:

+ Có kết quả học tập của học kỳ gần nhất trên 6,5; Điểm rèn luyện trên 8,0;

+ Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (vừa làm vừa học, phải giúp đỡ kinh tế gia đình…);

+ Có tinh thần phấn đấu vươn lên và lạc quan;

+ Có tinh thần phục vụ cộng đồng.

 • Hồ sơ xin học bổng gồm có:
  • 02 đơn xin cấp học bổng (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt) có dán hình, (theo mẫu, download tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);
  • Bảng điểm học kỳ cuối 2017 (có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV);
  • Bảng điểm rèn luyện (có xác nhận của Phòng CTCT);
  • 01 Bản tự thuật về bản thân bằng tiếng Anh (sinh viên tự viết, ghi rõ lý lịch bản thân, cảm tưởng và nguyện vọng của mình);
  • 02 Thư giới thiệu của 02 Thầy/Cô của trường (có xác nhận của Khoa);
  • 01 Bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội (có xác nhận của tổ chức từ thiện, hoặc của đơn vị tổ chức);
  • 01 Bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ HTCĐ Lawrence S. Ting (tham khảo website của Quỹ: www.lawrencestingfund.org)
  • Nếu sinh viên có năng khiếu đặc biệt phải trình bày cụ thể và có chứng nhận kèm theo;
  • Nếu sinh viên thuộc diện gia đình khó khăn phải có Giấy xác nhận của địa phương;
  • Thẻ sinh viên (bản photo);
  • Số tài khoản ngân hàng Vietcombank do sinh viên đứng tên tài khoản.
  • Các nội dung xác nhận khác (nếu có).

Lưu ý:

 • Các hạng mục trong hồ sơ xin cấp học bổng, nếu có thể (tùy theo từng hạng mục và khả năng) thực hiện bằng tiếng Anh.
 • Sinh viên tự mở tài khoản tại ngân hàng Vietcombank, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting sẽ chuyển tiền học bổng vào tài khoản cho sinh viên (1.000.000 đồng/tháng).
 • Cuối tháng 01/2019 sinh viên được nhận học bổng Lawrence S. Ting phải nộp kết quả học tập và giấy xác nhận có tham gia công tác xã hội trong học kỳ vừa qua cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Nếu sinh viên có thành tích học tập kém và không có giấy xác nhận tham gia công tác xã hội sẽ không được xét cấp học bổng học kỳ sau;
 • Sinh viên được nhận học bổng Lawrence S. Ting phải có trách nhiệm tích cực tham gia các hoạt động của Quỹ Lawrence S. Ting tổ chức, không được vắng mặt nếu không có lý do chính đáng.
 • Quy trình xét duyệt và trao học bổng:
  • Tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/4/2018;
  • Thẩm định và xét duyệt hồ sơ: từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2018;
  • Tổ chức lễ trao học bổng: dự kiến cuối tháng 9 năm 2018.
 • Địa điểm nộp hồ sơ:

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÒNG B0.14, TẦNG TRỆT - CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.5, Q.10

Điện thoại : (028) 3855 1777 (gặp anh Lộc)

 

                                                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC

 • Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);                                      
 • Lưu: VT.                                                                                                    

                                                                                                                                              (đã ký)

                                                         

                                                                                                                                     Huỳnh Thúc Định