TB Tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội, phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2018 và Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2019

18/02/2019