TB Số 02 Công bố danh sách chiến sĩ được chọn tham gia chặng 1 Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2021

06/07/2021

ĐOÀN TN – HỘI SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHỈ HUY CDTN SINH VIÊN KINH TẾ 2021

------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO SỐ 2

Công bố danh sách chiến sĩ được chọn tham gia chặng 1

Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2021

----------------

I. DANH SÁCH CHIẾN SĨ CHÍNH THỨC CỦA CHẶNG 1 CDTN SV KINH TẾ 2020:

- Danh sách chiến sĩ của các đội hình Tình nguyện trên không gian mạng, các đội hình chuyên và Đội hình thường trực tại TP.HCM (tải tại đây)

Nếu chiến sĩ có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ tại VP Đoàn TN - Hội SV trường B2.603, các Khoa-KTX-Viện và các CLB-Đội-Nhóm hoặc qua email của Đoàn – Hội trường youth@ueh.edu.vn hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/youthueh

 

TM. BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH

CHỈ HUY TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Đình Hoàng Uyên

(Bí thư Đoàn trường)

 

 

 

 

TIN NỔI BẬT