TB Chương trình học bổng “Shinhan Inspiring Young Talent 2018”

25/10/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

-----------------

Số:  67/TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

chương trình học bổng “Shinhan Inspiring Young Talent 2018”   

-------------

         Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018; Nhằm hỗ trợ cho sinh viên tập trung hoàn toàn vào việc học tập mà không phải lo lắng, bận tâm về học phí và những chi phí cơ bản khác như sinh hoạt phí, sách vở… Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Ngân hàng Shinhan Việt Nam tổ chức Chương trình học bổng “Shinhan Inspiring Young Talent 2018” dành cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: là sinh viên hệ đại học chính quy khóa 41.
 • Trị giá học bổng: 32.000.000 đồng/suất (bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt và tham gia các hoạt động khác của Ngân hàng Shinhan).
 • Số suất: 20 suất (cho sinh viên các trường đại học tại TP.HCM và Hà Nội)
 • Điều kiện:
  • Có điểm trung bình chung tích lũy của 6 học kỳ đầu trên 7.5.
  • Có phẩm chất đạo đức tốt, có hoài bão nghề nghiệp và gắn bó phát triển trong ngành ngân hàng.
  • Ưu tiên sinh viên có kỹ năng sáng tạo, định hướng, tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm.
  • Có trình độ tiếng Anh và kỹ năng gia tiếp tốt.
 • Quyền lợi khác: Ngoài khoản hỗ trợ về tài chính, sinh viên được trao học bổng còn có cơ hội:
  • Thực tập tại các vị trí trong ngân hàng.
  • Tuyển dụng chính thức và hưởng đầy đủ các phúc lợi sau khi tốt nghiệp.
  • Tham gia các hoạt động đa dạng tại ngân hàng như Shinhan Olympic, Shinhan Global Ambassador, Global Young Force... và các hoạt động đào tạo/ các hoạt động thường niên khác.
 • Hồ sơ đăng ký học bổng bao gồm: (vui lòng xếp theo thứ tự, có thể đính kèm 1 bản scan tất cả các hồ sơ)
  •  Đơn xin học bổng/Scholarship Application Form: theo mẫu Ngân hàng Shinhan, tải về từ website: http://tthtsv.ueh.edu.vn;
  • Bảng điểm quá trình học tập có xác nhận của phòng QLĐT-CTSV (bao gồm 6 học kỳ, tính đến học kỳ đầu 2018);
  • Bài tiểu luận bằng tiếng Anh theo chủ đề được định sẵn trong Đơn xin học bổng;
  • Các chứng chỉ khác (nếu có).
 • Quy trình xét chọn và trao học bổng:
  • Tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2018;
  • Kiểm tra IQ, EQ: từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 09/11/2018;
  • Phỏng vấn: từ ngày 12/11/2018 đến ngày 30/11/2018;
  • Thông báo kết quả học bổng: từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018;
 • Cách thức nộp hồ sơ: sinh viên nộp hồ sơ qua email baothy@shinhan.com với tiêu đề:

HCM - Scholarship - [Họ Tên]

 • Thông tin liên quan xin vui lòng liên hệ:
  • Trung tâm Hỗ trợ sinh viên – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

                      (: (08) 3855 1777 - gặp thầy Lộc

 • Phòng Nhân sự - Ngân hàng Shinhan Việt Nam

                              (: (08) 3528 7705 - gặp chị Nguyễn Duy Bảo Thy

                  Email: baothy@shinhan.com

 

 

 

 

Nơi nhận:

 • Các đơn vị đối tác có liên quan (để phối hợp);
 • Lưu: VT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Huỳnh Thúc Định